O modelo educativo de Trisquel é un cambio de paradigma que se afasta da educación tradicional. A escola é vista como un organismo vivo centrado no neno, familia e comunidade. O proxecto educativo está deseñado para construír relacións fortes entre alumnado, familias e mestres. Este modelo coñécese como “attachment teaching model” (modelo de ensino con apego), que se centra en establecer un nivel de confianza e un vínculo de empatía mutua entre nenos, nenas e adultos do centro.

Trisquel está baseado no Modelo de Enriquecemento Escolar ( SEM) de Renzulli e Reis, que achega unha pedagoxía de enriquecemento para todo o alumnado.

A filosofía do modelo baséase nun conxunto de crenzas pedagóxicas:

• Cada un é único.

• A aprendizaxe é máis efectivo cando gozamos o que estamos a facer.

• A aprendizaxe é máis significativo cando o contido e o proceso céntrase nun problema real.

O proceso de ensino-aprendizaxe céntrase no enfoque de “aprender facendo" na que a aprendizaxe é significativo e está conectado con experiencias do mundo real. En Trisquel non hai límites no que os nenos e nenas poden aprender; eles mesmos determinan o ritmo da aprendizaxe baseada nas súas capacidades, habilidades e intereses a través de diferentes estilos de aprendizaxe e estilos de expresión.

Trisquel é un cambio de paradigma que se afasta da educación tradicional.

Con este fin, expoñemos aos nosos alumnos e alumnas a experiencias que promoven oportunidades de exploración e descubrimento, e ao mesmo tempo fortalecen as súas capacidades e potencialidades sen descoidar as áreas que requiren atención. A nosa visión da educación céntrase no individuo e proporciona unha contorna educativa que promove a aprendizaxe dunha maneira creativa e innovadora. Este ambiente de ensino-aprendizaxe permite o desenvolvemento do pensamento crítico dos estudantes, a resolución de problemas, así como a expresión de interese, habilidades e preferencias de estilo de aprendizaxe.

O noso traballo no ámbito académico baséase na investigación. É dinámico e segue os intereses dos alumnos e alumnas. Reciben apoio a medida que experimentan a incomodidade que leva perseverar a través dos desafíos ao saír da súa zona de confort. Respéctase e apóiase o traballo individual e o traballo en grupo xa que traballar só permite o tempo para a introspección, o profundo autoconocimiento, a creatividade e o desenvolvemento persoal e traballar xuntos, poliniza ideas, constrúe comunidade, permite a expresión do coñecemento e fomenta o pensamento crítico. Mantemos así, un contexto de inclusión no que formulamos obxectivos e proxectos individuais e comúns.

As oportunidades de aprendizaxe están deseñadas para ser transformadoras. O currículo non é só unha colección de ideas agregadas, se non que se pretende unha comprensión de que a aprendizaxe pode e debe en última instancia, cambiar o pensamento. O obxectivo de Trisquel non está dirixido á transmisión de coñecementos e información, senón a desenvolver a capacidade de producilos e utilizalos. É por iso que o papel dos adultos en Trisquel é o de acompañar aos alumnos e alumnas no dominio do “Oficio de aprender”.

Os nenos e nenas deben investigar e explorar profundamente temas que lles interesan. Este tipo de aprendizaxe conduce a novas observacións, novas representacións de ideas e novas aplicacións. Levamos aos alumnos e alumnas dun estado de desapego da aprendizaxe a un nivel de autoconciencia que lles permite aproveitar o seu propio desexo innato de aprender.  

EMOCIONAL – EU SINTO​

A Educación Emocional é un dos tres alicerces do noso proxecto educativo e que está presente no día a día tanto de forma implícita como explícita.

Leer Máis

SOCIAL – ACTÚO E APRENDO​

Desde Trisquel, levan a cabo proxectos que buscan unha conexión co mundo que nos rodea, conseguindo unha repercusión no mesmo

Leer Máis

ACADÉMICO – EU SE

En Trisquel, os contidos académicos explóranse e traballan de maneira multidisciplinar e multinivel, o que significa que os contidos...

Leer Máis