A nosa misión é a de que os nosos alumnos sexan autónomos no proceso de aprendizaxe, facéndoos así protagonistas do mesmo e fomentando unha conexión entre o que aprenden na escola e o mundo real para que así sexa significativo.

Ademais, axudarémoslles a descubrir e potenciar os seus talentos.  Con iso lograremos o seu desenvolvemento integral e un bo nivel de motivación e implicación así como de resultados.

Baseámonos en tres principios fundamentais:

  • a conciencia dun MESMO, a través do cal traballamos asertividad e a comunicación non violenta. Como individuos sociais debemos coñecernos a nós mesmos e ser capaces de xestionar as nosas emocións, identificar as necesidades asociadas e comunicalas así como recoñecer os nosos propios talentos para contribuír ao desenvolvemento dunha sociedade sa.
  • a conciencia do OUTRO a través da empatía e escóitaa activa. É fundamental como habilidade social o identificar as emocións e necesidades dos demais para poder así telas en conta nas nosas decisións e accións.
  • a conciencia da COMUNIDADE. Para que os únicos muros que separan a nosa escola do exterior sexan físicos, é necesario non só traer a comunidade ao noso espazo, senón que podamos saír e formar parte como cidadáns activos dela a través de actividades de servizo á comunidade.